Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Kwalifikacja wojskowa 2023 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych w pierwszej połowie roku rozpoczyna się proces kwalifikacji wojskowej.  Tyma razem kwalifikacja wojskowa dotyczy:

1. mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2. mężczyzn  urodzonych w latach 1999 - 2003,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby, które  w latach 2021 i 2022: 

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu  uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego,  lub kończą naukę w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii, osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wymienieni mieszkańcy powiatu koszalińskiego będą podani kwalifikacji w dniach 22 maja – 12 czerwca z wyłączeniem dnia 09.06 2023 roku.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2023-03-30 08:51:19 Jerzy Hirowicz Agnieszka Kaczka
przejdź do góry strony