Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Kontrola kompostowników przydomowych oraz kompostowania w nich bioodpadów

Urząd Miejski w Polanowie informuje, że w miesiącu sierpniu bieżącego roku na terenie miasta i gminy Polanów rozpocznie się kontrola przydomowych kompostowników celem weryfikacji faktycznego ich posiadania, oraz kompostowania w nich bioodpadów.

Kontrole będą dotyczyć wyłącznie nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz korzystają z ulgi przewidzianej w wyżej wymienionej deklaracji.

Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Polanowie, w godzinach 9.00-14.00 od poniedziałku do piątku, za okazaniem stosownego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z ramienia Burmistrza Polanowa.

Prosimy więc mieszkańców Gminy Polanów, w szczególności seniorów, o zachowanie ostrożności,  czujności i nie wpuszczanie innych obcych osób do swoich domów. 
Podczas trwania  kontroli zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów, również będzie przeprowadza ankieta dotycząca kompostowania w/w bioodpadów. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. 
Jeżeli właściciel nieruchomości korzystający ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego,
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  3. uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

zostanie wydana decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek, zgodnie art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.).  Konsekwencją wydania powyższej decyzji jest utrata prawa do ulgi. Ponowne ubieganie się o ulgę będzie możliwe dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2024-07-05 07:42:32 2024-07-08 09:58:37 Barbara Struś Agnieszka Kaczka