Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, że z powodu zagrożenia epidemiologicznego od dnia 12.03.2020 r.

  • Klientom, którzy planują osobiste przybycie do urzędu, a ich sprawa nie wymaga konieczności osobistego stawiennictwa, proponujemy i zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami PUP.
  • Osoby, które chcą zarejestrować się w celu uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, proszone są o dokonywanie rejestracji w trybie pełnej rejestracji elektronicznej(z podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) na stronie Urzędu.
  • Zaświadczenia dotyczące okresu zarejestrowania w Urzędzie lub okresu i wysokości pobieranych świadczeń wydawane będą na wniosek złożony w formie elektronicznej albo wysyłany e-mailem lub pocztą do urzędu. Zaświadczenia wysyłane będą pocztą.
  • W celu ograniczenia osobistych wizyt w urzędzie prosimy o przesyłanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zawartych umów dotyczących aktywnych form wsparcia oraz przyznanych dofinansowań w formie elektronicznej na adresy poszczególnych pracowników zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej lub adres szko@praca.gov.pl lub pocztą tradycyjną.
  • Jednocześnie informujemy, że do odwołania nie będą odbywały się z wnioskodawcami spotkania dotyczące opiniowania wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Rozpatrywanie będzie odbywało się na podstawie złożonego przez wnioskodawcę wniosku wraz z załącznikami. W związku z powyższym prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami udzielania dotacji przez PUP w Koszalinie oraz staranne przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosku. zasady udzielania dotacji.
  • Informujemy Państwa, iż wstrzymana zostaje do odwołania możliwość osobistego załatwiania spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą prowadzone tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Wszystkie dokumenty załatwionych w tym zakresie spraw (oświadczenia, decyzje, zaświadczenia) będą przekazywane Państwu za pośrednictwem poczty. 
  • Zgłoszenia dotyczące podjęcia lub niepodjęcia pracy przez cudzoziemców należy przesyłać do PUP w Koszalinie za pomocą e-mail lub poczty tradycyjnej.

Powyższe ustalenia dotyczą również Referatów Obsługi Zamiejscowej w Bobolicach i Polanowie.

Wstrzymuje się możliwość osobistego składania ofert pracy w siedzibie PUP. Oferty pracy prosimy składać:

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: katarzyna.zmijowska@pup.koszalin.pl 
  • poprzez stronę internetową Urzędu -  zgłaszanie ofert pracy
  • telefonicznie tel. 94 3455723, fax 94 3455760
źródło: PUP w Koszalinie
Załączniki
NazwaAutorData publikacji
Wykaz telefonów i adresów e-mail do kontaktuPUP Koszalin2020-03-13 13:47:52
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2020-03-13 13:46:28 Krzysztof Szypulski
przejdź do góry strony