Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Polanowa

30 czerwca br. odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Polanowie. Były to obrady szczególne, ponieważ, radni podejmowali na niej ważne dla samorządu Gminy uchwały dotyczące wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Polanowa.

Zgodnie ze znowelizowaną w 2018 r. ustawą o samorządzie gminy, Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski przedstawił Radzie Miejskiej szczegółowy „Raport o stanie Gminy Polanów za rok 2020”, który obejmował m.in. podsumowanie działalności Burmistrza, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej oraz podsumowania działalności podległych jednostek organizacyjnych. Raport umożliwił radnym wgląd w sytuację gospodarczą i społeczną gminy i poddanie jej obiektywnej, opartej na faktach ocenie, co było możliwe podczas przeprowadzonej w następstwie debacie.
Radni jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania.

W dalszej części sesji zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Rada Miejska zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy za ubiegły – 2020 rok, przyjmując, że przedstawione sprawozdanie finansowe oraz informacje o stanie mienia komunalnego i informacje o instytucjach kultury i samodzielnym Zespole Opieki Zdrowotnej wskazują, iż budżet Gminy Polanów realizowany był w sposób prawidłowy. Potwierdzone to zostało również przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Polanowa absolutorium.
Zgromadzeni radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polanowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za rok 2020.

W podsumowaniu Burmistrz Polanowa podziękował za udzielone wotum zaufania i absolutorium podkreślając, że jest to wynik przede wszystkim bardzo dobrej współpracy z Radą Miejską z jej Przewodniczącym, jednostkami organizacyjnymi gminy, sołectwami oraz ogromnego zaangażowania pracowników Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Galeria
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2021-06-30 14:39:49 2021-07-27 14:35:16 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka
przejdź do góry strony