Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Informacja dla rolników - beneficjentów pomocy de minimis w rolnictwie w roku 2019

Na podstawie obwieszczenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.11.2019 (poz. 1104) informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 13 listopada 2019 r. wynosi: 100% limitu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

W praktyce oznacza to, że do końca br. nie może być rolnikom udzielana - w powyższym trybie, pomoc w postaci: umarzania zaległości podatkowych w podatkach: rolnym, od nieruchomości, leśnym i tzw. łącznym zobowiązaniu pieniężnym  oraz stosowania zwolnień i ulg w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2019-11-19 14:19:46 2019-11-19 14:21:07 Katarzyna Pasieka Krzysztof Szypulski
przejdź do góry strony