Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 5 czerwca 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemicznym

Kolejny tydzień w cieniu koronawirusa za nami. Sytuacja w gminie na dzień dzisiejszy jest spokojna. Podobnie jak w całym kraju zdjęto już szereg obostrzeń, powoli wracamy do normalnego funkcjonowania.

Obecnie na terenie gminy w kwarantannie pozostają jedna osoba.

Poniżej przekazuję informację od Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych pani Aleksandry Kalinowskiej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

pozdrawiam serdecznie
Burmistrz Polanowa 
Grzegorz Lipski

 

W okresie od dnia 25 maja 2020 r., kiedy zajęcia realizowane są w formie zdalnej na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.410, ze zm.), po konsultacjach nauczycieli wychowawców z Rodzicami stwierdzono, że:

  1. Rodzice uczniów klas I – III SP, jak i Rodzice dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego naszej szkoły zdecydowali o nieuczęszczaniu ich dzieci do szkoły w formie stacjonarnej. Rodzice tych uczniów nie będą również korzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
  2.  Wszystkie zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, realizowane są w formie zajęć na odległość / decyzja Rodziców/.

Od 25 maja br. umożliwiliśmy uczniom klas VIII SP uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach z nauczycielami z przedmiotów egzaminacyjnych tj. z j. polskiego, matematyki, j. obcych.  Natomiast od 1.06.20r. z takich konsultacji mogą skorzystać uczniowie pozostałych klas IV -VIII SP oraz LO. Harmonogram konsultacji znajduje się na internetowej stronie szkoły www.zsp.polanow.pl.
Od 8.06.20r. rozpoczynamy egzamin maturalny, który będzie trwał do 24.06.20r., natomiast w dniach 16,17,18.06.20r. przeprowadzony zostanie egzamin ósmoklasisty. Zarówno konsultacje z nauczycielami oraz zbliżające się egzaminy zewnętrzne wymusiły wprowadzenie w placówce dodatkowych procedur dostosowanych do panującej sytuacji pandemicznej. W budynkach szkoły prowadzone jest koordynowanie pobytu uczniów na terenie placówki na podstawie obowiązujących procedur.
Rodzice uczniów ZSP w Polanowie są na bieżąco o wszystkim informowani poprzez e-dziennik i internetową stronę szkoły.

Aleksandra Kalinowska                                                                      
Dyrektor ZSP w Polanowie

 

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2020-06-05 12:27:05 2020-06-08 09:35:05 Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski Agnieszka Kaczka
przejdź do góry strony