Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 02 październik 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemicznym

Szanowni Państwo.
W ostatnich dniach obserwujemy gwałtowny wzrost zakażeń COVID – 19 na terenie całego kraju. W dniu 30 września liczba zakażonych w ciągu dnia wyniosła 1552 osoby natomiast w pierwszych dniach października kolejno 1967 a dzisiaj 2292 osoby. Gwałtownie postępujący wzrost zachorowań,  powoduje konieczność podjęcia działań wyprzedzających możliwość przeniesienia tego trendu na obszar Gminy Polanów.

W związku z tym podejmujemy szereg działań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa nas wszystkich. Aby zapewnić właściwy, możliwy do realizacji w bezpieczny sposób, tryb opieki nad pacjentami w ZOZ Polanów, wdrożono następujące, nowe, rozwiązania:

1. W poczekalni Poradni Dla Dzieci wydzielono obszar, w którym może przebywać matka z dzieckiem w trakcie przygotowywań do wizyty u lekarza. Jest możliwość, w warunkach komfortowych (ciepło, dach nad głową, osłonięcie od wiatru) przygotowania ankiety wstępnej przez matkę dziecka i wprowadzenia do dalszej części przychodni pojedynczo, na umówioną godzinę.

2. W obszarze przed wejściem głównym  został postawiony Punkt Medyczny-namiot- zakupiony ze środków Gminy Polanów. W jego wnętrzu zostaną ustawione pojedyncze stoliki i krzesła. Pacjenci będą mogli, w warunkach osłonięcia od deszczu i wiatru, przygotować się do wizyty na ustaloną godzinę, wypełniając ankietę wstępnej oceny objawów i źródeł kontaktu. Dotyczy to także Laboratorium, Rehabilitacji, także Gabinetu Stomatologicznego.

3. Osoby zgłaszające, w trakcie telefonicznego kontaktu, problemy o infekcyjnym charakterze, zostają umówieni na konkretną godzinę i zostana przyjęci przez osobny obszar - wejście od strony Poczty - Poradnia Dziecięca. Obszar ten został wydzielony jako obszar dla Pacjentów Infekcyjnych.

Prosimy o zgłaszanie się nie wcześniej jak 5 minut przed terminem wizyty. Punktualność jest ważnym elementem zachowania dystansu społecznego. Niekiedy, przypadki nagłe, nieprzewidywalne wcześniej działania poszerzające zakres wizyty,  mogą powodować opóźnienie przyjęcia pacjenta. W tym przypadku należy uzyskać informację o opóźnieniu w obszarze wejścia głównego i spokojnie oczekiwać  w namiocie Punktu Medycznego.

Podwyższone standardy wprowadzone zostały też w placówkach oświatowych na terenie gminy. Podejmujemy dalsze działania by stale podnosić poziom bezpieczeństwa epidemicznego. Obecnie w zakresie przeciwdziałania COVID – 19 w placówkach oświatowych jako gmina aplikujemy o dodatkowe środki z przeznaczeniem na urządzenia i środki do zwalczania w nich koronawirusa. Podobne standardy utrzymujemy także w pozostałych gminnych instytucjach bezwzględnie wymagając w nich przestrzegania obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Mam nadzieję, że wynikiem wspólnie podejmowanego wysiłku będzie bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców gminy.

Aktualnie na terenie gminy w kwarantannie domowej pozostaje 7 osób.

Pozdrawiam
Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2020-10-02 13:47:35 2020-10-04 18:34:10 Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski Agnieszka Kaczka
przejdź do góry strony