Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Granty w ramach projektu POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA

Gmina Polanów otrzymała grant w wysokości 92218,07 zł w ramach projektu  „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA" współfinasowanego przez Unię Europejską dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Granty w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA”  przeznaczone są na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19 poprzez  łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci, kadry w żłobkach, placówkach edukacyjnych wskazanych w art.2 pkt 1-3 oraz 7 – 8 ustawy Prawo Oświatowe.

W ramach przedmiotowego projektu zakupiono m.in. środki ochrony indywidualnej, sprzęt niezbędny do ochrony przed zakażeniami oraz środki do utrzymania czystości i dezynfekcji, takie jak m.in: przyłbice, płyny do dezynfekcji, ozonatory, dozowników automatycznych stojących, lampy wirusobójcze i inne.
Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do podległych szkół podstawowych, a także do przedszkola gminnego i żłobka.


Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2020-12-04 12:35:17 2020-12-07 13:31:58 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka
przejdź do góry strony