Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Coroczna narada sołtysów

Dziś, w domu weselnym „Beatris” odbyła się coroczna narada sołtysów. Spotkanie o godz. 10.00 otworzył Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie Józefa Wilka, Zastępcy Burmistrza Andrzeja Kuleszy, Sekretarza Gminy Doroty Buczkowskiej-Szalbierz, Skarbnika Gminy Marty Kleinszmid oraz Kierownika Referatu Organizacyjnego i Samorządu Kamili Augustyniak-Kuli.

W centrum uwagi znalazły się sprawy podatkowe, które zostały omówione przez panią Skarbnik. Podczas narady poruszono również szereg istotnych kwestii dotyczących współpracy sołectw z polanowskim jednostkami organizacyjnymi. Dyrektorzy jednostek przekazali informacje na temat swoich działalności i inicjatyw prowadzonych na rzecz mieszkańców gminy. Dyrektor POKiS Wiesław Lebioda przedstawił m.in. kalendarz imprez gminnych, informacje na temat funduszu sołeckiego oraz funkcjonowania świetlic wiejskich. W kwestii gminnych projektów z zakresu kultury głos zabrała również Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Polanów Ewa Hełminiak-Soliwodzka. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Wojciech Adamski skupił się na zagadnieniach związanych z zaopatrzeniem w wodę na terenie gminy, w tym usuwaniem awarii. Natomiast Dyrektor MGOPS Halina Serwecińska omówiła realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty Dariusz Kalinowski zaznajomił zebranych sołtysów z tematem nowo otwartych, całorocznych 8 linii autobusowych, które w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, szczególnie z mniejszych miejscowości, zostały uruchomione przez Gminę Polanów.

Kolejnym istotnym punktem obrad był temat bezpieczeństwa publicznego. Inspektor ds. ochrony ludności, spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej - Jerzy Hirowicz przedstawił informacje dotyczące zarządzania kryzysowego. P.O. Komendant Straży Miejskiej Adam Wrzosek podzielił się istotnymi sprawami dotyczącymi działań służb porządkowych.

Na zakończenie narady sołtysi mieli możliwość omówienia spraw bieżących z Burmistrzem Polanowa.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2024-02-07 11:55:32 2024-02-07 15:25:44 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka