Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów

Gmina Polanów planuje realizację kolejnej ważnej inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, mającej na celu zwiększenie dostępności do zasobów wodnych dla jej mieszkańców.

Projekt obejmuje trzy główne zadania:
1) Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żydowo:

  • rozbudowa stacji uzdatniania wody i budowa nowego ujęcia wody,
  • modernizacja procesów poboru, uzdatniania i dystrybucji wody,
  • zwiększenie dostaw wody do miejscowości Żydowo, Głusza, Kierzkowo i Żydowo II (Dom Pomocy Społecznej),
  • budowa nowych odcinków sieci wodociągowej oraz potencjalny remont istniejącego zbiornika retencyjnego z pompownią,
  • wykonanie dwóch nowych studni głębinowych,
  • uzbrojenie nowych studni głębinowych, włączając montaż pomp, obudów studni, ogrzewania i systemów alarmowych,
  • ogrodzenie terenu.

2) Budowa nowej sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Rosocha-Dadzewo o długości 3,5 km oraz wykonanie do niej przyłączy dla 40 nieruchomości w miejscowości Dadzewo.

3) Budowa nowej sieci wodociągowej o długości około 2,4 km w miejscowości Kościernica oraz wykonanie do niej przyłączy dla 45 nieruchomości.

Realizacja tych zadań ma na celu zwiększenie jakości usług w zakresie dostarczania wody i poprawę warunków życia dla około 1,4 tysiąca mieszkańców Gminy Polanów. Dzięki tej inwestycji, Gmina kontynuuje rozwijanie i modernizację swojej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co przyczyni się do zwiększenia komfortu życia oraz zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Polanów.

Zakończenie zadań planowane jest na koniec grudnia 2024 roku. Wartość inwestycji wynosi 8.500.000,00 zł, z czego 8.000.000,00 zł zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2023-11-15 09:06:33 2023-11-15 10:56:20 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka