Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Ankieta dla mieszkańców w sprawie przystąpienia do Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie

Urząd Miejski w Polanowie zbiera informacje od mieszkańców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych a także w budynkach wielorodzinnych w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych dotyczące chęci przystąpienia do Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".

Dzięki programowi „Ciepłe Mieszkanie” będzie można uzyskać dofinansowanie przede wszystkim na: 

a) demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródeł ciepła do celów ogrzewania i ogrzewania ciepłej wody użytkowej (dalej CWU) albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, 
a także:  
b) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);  
d) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
e) wykonanie dokumentacji projektowej.

1.Przez budynek wielorodzinny mieszkalny należy rozumieć budynek, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne, a Beneficjentem końcowym może być: 

  • osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, 
  • najemca lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,
  • wspólnota 3-7 lokali. 

2.Uwaga !!! rozpoczęcie przedsięwzięcia w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie potencjalnego Beneficjenta z gminą, co oznacza, że zadania już wykonane lub rozpoczęte nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych. 

3.Intensywność dofinansowania dla potencjalnych Beneficjentów uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i została ustalona na poziomie:

  • podstawowym - do 30% kosztów  kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł;
  • podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł
  • najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł; 

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety i dostarczenie jej  do dnia 6 października 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Polanowie, pokój nr 13, ul. Wolności 4, 76 – 010 Polanów, lub drogą elektroniczną na adres mailowy: b.strus@polanow.eu . Wszystkie informacje dotyczące programu "Ciepłe Mieszkanie" będą udzielane  pod nr. telefonu: 94 34 80 357; 

 
UWAGA!
Ankieta nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie!
Celem ankiety jest zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na  wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Załączniki
NazwaAutorData publikacji
AnkietaBarbara Struś2023-09-29 12:37:12
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2023-09-29 12:36:31 2024-01-04 10:30:01 Barbara Struś Agnieszka Kaczka