Oferta inwestycyjna

Data publikacji/aktualizacji: 2020-02-24 09:57:54

Zagospodarowanie Góry Warblewskiej w Polanowie

1. Położenie i przeznaczenie:
Góra Warblewska inaczej Wysoczyzna Polanowska znajduje się w Polanowie w Powiecie Koszalińskim. Na Górze zlokalizowane ma być Centrum Zimowego Wypoczynku, które będzie obejmowało całoroczny kompleks wypoczynkowy, stok narciarski z wyciągiem, całoroczna rynnę zjazdową i platformę widokową oraz bazę noclegowo-gastronomiczną.   

2. Opis produktu:
Projekt zakłada budowę następującej infrastruktury: Stoku narciarskiego sztucznie naśnieżanego. Całoroczną rynnę saneczkową, lodowisko oraz platformę widokowo-obserwacyjną. Bazę noclegowo-gastronomiczną oraz zaplecze techniczne, socjalne i wypożyczalnia sprzętu. Sztuczne nawierzchnię z oświetleniem terenu, parking i drogi dojazdowe. 

3. Charakterystyka terenu:
Góra Warblewska wznosi się 170 m n.p.m. Grunty oraz powierzchnia są sklasyfikowane jako teren wylesiony. Różnice wzniesień powyżej 80 m. Trasa wyciągu rozciągać się będzie przez 310 m zaś długość trasy zjazdowej wyniesie ponad 600 m. Średnie nachylenie 13◦ 35′, nie występują przeszkody podziemne jak i na powierzchni terenu, nie ma tez ryzyka wystąpienia zalania bądź osunięć terenu.
Na terenie występuje elektryczność, blisko terenu znajduje się rzeka Grabowa oraz zbiornik wodny, jest
tez możliwość podłączenia do oczyszczalni ścieków.

4. Zestawienie działek na zagospodarowanie Góry Warblewskiej:

Dz. nr 306/1

pow. 1,71 ha

wyciąg i zjazd narciarski, zjeżdżalnia całoroczna

Dz. nr 242/22

pow. 1,00 ha

teren pod stokiem – mały wyciąg i zjazd narciarski do nauki jazdy na nartach

Dz. nr 173

pow. 0,45 ha

teren pod stokiem – sterownia kolei linowej

Dz. nr 172

pow. 1,13 ha

stadion – lodowisko, muszla koncertowa, gastronomia, parking

Dz. nr 16/4

pow. 3,38 ha

miejsce na motel – basen kąpielowy, sala konferencyjna, parkingi

Dz. nr 16/3

pow. 0,79 ha

parking

Dz. nr 244/2

pow. 3,64 ha

basen wodny – w części nabrzeżnej wiata edukacyjno-rekreacyjna

Dz. nr 208/4

pow. 0,27 ha

rezerwa na parking

Dz. nr 168/2

pow. 0,02 ha

miejsce na pobór wody do armatek śnieżnych

Oddział 306 b

pow. 0,40 ha

park linowy, kawiarnia z wieżą widokową

Inwestycję zrealizować chcemy poprzez partnerstwo publiczno-prywatne, aport w postaci gruntu, przy udziale funduszy z Unii Europejskiej. Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy.

Dane kontaktowe:

Z-ca Burmistrza Piotr Górniak
tel. +48 94 3188351
fax : +48 94 3188387
e-mail: p.gorniak@polanow.eu

© 2000 - 2024 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.