Gryfy Polanowskie

Data publikacji/aktualizacji: 2020-04-21 13:49:35
Gryfy Polanowskie
Gryf Ziemi Polanowskiej - 2020

Paulina i Radosław Jabłońscy - Piekarnia - Cukiernia Jabłońscy

kategoria przedsiębiorstwo

Za aktywność i wszechstronne działania na rzecz rozwoju miasta Polanów oraz pozytywne kształtowanie wizerunku gospodarczego naszej gminy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie

kategoria instytucja

W podziękowaniu za całokształt działań w ramach ochrony i promocji życia i zdrowia mieszkańców gminy Polanów

Jan Perduta - Sołtys Sołectwa Wietrzno

kategoria osobowość

W dowód uznania za 40 lat pełnienia funkcji sołtysa. Za sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności, podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi sołectwa

Statuetka Serce - Podziękowanie 2020

Henryk Zabrocki

Prezes koszalińskiego Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

W dowód uznania za wieloletnią, niestrudzoną i modelową działalność na rzecz dzieci. Za niezwykłą pasję i serce widoczne w każdej podejmowanej inicjatywie

Wyróżnienia - 2020

Sołectwo Żydowo

kategoria aktywne sołectwo

Za całokształt działań na rzecz społeczności lokalnej i podejmowanie licznych inicjatyw prospołecznych, kulturalnych i sportowych oraz aktywne zaangażowanie w rozwój, oraz promocję gminy Polanów

Sołectwo Gołogóra

kategoria aktywne sołectwo

Za popularyzowanie dziedzictwa kulturowego i regionalnych tradycji oraz pobudzanie aktywności i wspieranie integracji mieszkańców wsi

Koło Gospodyń Wiejskich w Gołogórze

kategoria aktywne Koło Gospodyń Wiejskich

Za aktywną działalność na rzecz kobiet wiejskich oraz promocję i integrację wśród społeczności miasta i gminy Polanów

Koło Gospodyń Wiejskich w Świerczynie

kategoria aktywne Koło Gospodyń Wiejskich

Za aktywną działalność na rzecz kobiet wiejskich oraz promocję i integrację wśród społeczności miasta i gminy Polanów

Gryf Ziemi Polanowskiej - 2019

Marian Hermanowicz - Starosta Koszaliński

kategoria aktywność na rzecz wspólnoty samorządowej

Za aktywność i wsparcie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta i gminy Polanów

Tomasz Sobieraj Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

kategoria aktywność na rzecz wspólnoty samorządowej

Za aktywność i wsparcie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta i gminy Polanów

Mirosław Wąsowski Usługi Transportowe MARO TUR

kategoria przedsiębiorstwo

Za aktywność i wszechstronne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz pozytywne kształtowanie wizerunku gospodarczego miasta i gminy Polanów

Aleksandra i Tomasz Nowak Firma HandlowoUsługowa PELIKAN

kategoria przedsiębiorstwo

Za aktywność i wszechstronne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz promocję potencjału przyrodniczego miasta i gminy Polanów

Przedszkole Gminne w Polanowie

kategoria instytucja

Za aktywną i profesjonalną działalność na rzecz najmłodszych oraz promocję i integrację wśród społeczności miasta i gminy Polanów

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy GRAD w Polanowie

upowszechnianie sportu i kultury fizycznej

Za aktywną działalność na rzecz upowszechniania sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Polanów

ks. Marek Roskowiński Szkolne Koło CARITAS

kategoria inicjatywa społeczna

Za aktywną działalność i realizację inicjatyw społecznych na rzecz integracji społeczności miasta i gminy Polanów

Gryf Ziemi Polanowskiej - 2018

Koło Łowieckie "Dzik" w Polanowie

kategoria - edukacja ekologiczna

Za 70-letni okres wszechstronnej działalności na rzecz promocji potencjału przyrodniczego miasta i gminy Polanów

Teofil Rowiński Zakład Budowlano-Drzewny

kategoria przedsiębiorstwo

Za aktywność i wszechstronne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz pozytywne kształtowanie wizerunku gospodarczego miasta i gminy Polanów

ks. Tomasz Rembelski Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie

kategoria inicjatywa społeczna

Za aktywność i realizację inicjatyw społecznych na rzecz integracji społeczności miasta i gminy Polanów

Marian Jagiełło

kategoria Honorowy Dawca Krwi

Za społeczna wrażliwość i odpowiedzialność na rzecz ochrony zdrowia oraz wieloletnie oddawanie krwi potrzebującym.

Zakładowy Klub Badmintona "Maced" Polanów

kategoria upowszechnianie sportu i kultury fizycznej

Za aktywność na rzecz upowszechniania sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Polanów.

Beata i Adrian Nakielscy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

kategoria przedsiębiorstwo

Za aktywność i wszechstronne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz promocję potencjału turystycznego miasta i gminy Polanów

Henryk Zabrocki

kategoria aktywność na rzecz wspólnoty samorządowej

Za szczególną, społeczną, wieloletnią aktywność na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i osobiste wsparcie wszechstronnych działań na rzecz społeczności miasta i gminy Polanów

Środowiskowy Dom Samopomocy "OAZA" w Krągu

kategoria instytucja

Za aktywną i profesjonalną działalność na rzecz podopiecznych oraz promocję i integrację środowiskową śród społeczności miasta i gminy Polanów.

Wyróżnienia - 2018

Ewa i Paweł Smagała Leśny Gościniec

kategoria turystyka

Za aktywność i wszechstronne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz promocję potencjału turystycznego miasta i gminy Polanów

Sołectwo Żydowo

kategoria aktywne sołectwo

Za aktywność w integrowaniu lokalnej społeczności i inicjowanie wszechstronnych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gminy Polanów

Statuetka Serce - Podziękowanie 2018

dla miasta partnerskiego Gedern

kategoria - edukacja ekologiczna

Za udzielone wsparcie dla rodzin poszkodowanych w pożarze wielorodzinnego budynku przy ul. Zacisze w Polanowie. W obliczu nieszczęścia rodzin dotkniętych żywiołem społeczność partnerskiego miasta GEDERN spontanicznie uruchomiła zbiórkę by pomóc pogorzelcom z Polanowa. Nasi niemieccy partnerzy swoją społeczną wrażliwością i szczerym odruchem serca zasługują na wyrazy największego podziękowania i uznania.

Gryf Ziemi Polanowskiej - 2017
 • Dorota i Henryk Mazur
 • Dawid Kowalik
 • Roman Knopp
 • Andrzej Czajkowski
Wyróżnienie - 2017
 • Sołectwo Rosocha
 • Sołectwo Jacinki
 • Sołectwo Dadzewo
 • Sołectwo Krytno
Statuetka "Serce" - 2017
 • Mieszkańcy Sołectwa Bukowo
Gryf Ziemi Polanowskiej - 2016
 • Sołtys Roku Czesław Staniszewski – Sołectwo Gołogóra
 • Józef Paluszek
 • Iwona i Krzysztof Szymańscy
 • Aktywne Sołectwo Świerczyna
 • ks. Jan Sosnowski
 • Monika Krok
Statuetka "Serce" - 2016
 • Helena i Stanisław Wolny – serduszko
Gryf Ziemi Polanowskiej - 2015
 • o. Janusz Jedryszek
 • Daniel Zalas
 • Caritas
 • Agnieszka Gronostaj Grabuś
 • Wrzosy
 • Beata i Norbert Kowalewscy
Gryf Ziemi Polanowskiej - 2014
 • Krzysztof Dyk
 • o. Janusz Jędryszek
 • Ignacy Włodarczyk
 • Piotr Drewla
 • Jerzy Żelazny
 • „Olszyna”
 • Leszek Siudek
 • Mariola i Robert Stępień
 • Jacek Todys
 • Grzegorz Brodziak
 • Zakład Usług Komunalnych
 • Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu w Polanowie
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów
 • Klub Abstynenta „Feniks”
 • Polski Związek Wędkarski
 • Sołectwo Jacinki
Gryf Ziemi Polanowskiej - 2013
 • Maced
 • Sławomir Cichoń
 • Zespół Opieki Zdrowotnej
 • Katarzyna Mażulis
 • Jacek Todys
 • Adam Drop
 • MKS Gryf
 • Stanisław Szemraj
 • Iwona i Jan Kłudkowscy
© 2000 - 2023 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.