Gryfy Polanowskie

Data publikacji/aktualizacji: 2018-12-14 13:24:41
Gryfy Polanowskie
Gryf Ziemi Polanowskiej - 2018

Koło Łowieckie "Dzik" w Polanowie

kategoria - edukacja ekologiczna

Za 70-letni okres wszechstronnej działalności na rzecz promocji potencjału przyrodniczego miasta i gminy Polanów

Teofil Rowiński Zakład Budowlano-Drzewny

kategoria przedsiębiorstwo

Za aktywność i wszechstronne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz pozytywne kształtowanie wizerunku gospodarczego miasta i gminy Polanów

ks. Tomasz Rembelski Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie

kategoria inicjatywa społeczna

Za aktywność i realizację inicjatyw społecznych na rzecz integracji społeczności miasta i gminy Polanów

Marian Jagiełło

kategoria Honorowy Dawca Krwi

Za społeczna wrażliwość i odpowiedzialność na rzecz ochrony zdrowia oraz wieloletnie oddawanie krwi potrzebującym.

Zakładowy Klub Badmintona "Maced" Polanów

kategoria upowszechnianie sportu i kultury fizycznej

Za aktywność na rzecz upowszechniania sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Polanów.

Beata i Adrian Nakielscy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

kategoria przedsiębiorstwo

Za aktywność i wszechstronne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz promocję potencjału turystycznego miasta i gminy Polanów

Henryk Zabrocki

kategoria aktywność na rzecz wspólnoty samorządowej

Za szczególną, społeczną, wieloletnią aktywność na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i osobiste wsparcie wszechstronnych działań na rzecz społeczności miasta i gminy Polanów

Środowiskowy Dom Samopomocy "OAZA" w Krągu

kategoria instytucja

Za aktywną i profesjonalną działalność na rzecz podopiecznych oraz promocję i integrację środowiskową śród społeczności miasta i gminy Polanów.

Wyróżnienia - 2018

Ewa i Paweł Smagała Leśny Gościniec

kategoria turystyka

Za aktywność i wszechstronne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz promocję potencjału turystycznego miasta i gminy Polanów

Sołectwo Żydowo

kategoria aktywne sołectwo

Za aktywność w integrowaniu lokalnej społeczności i inicjowanie wszechstronnych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gminy Polanów

Statuetka Serce - Podziękowanie 2018

dla miasta partnerskiego Gedern

kategoria - edukacja ekologiczna

za udzielone wsparcie dla rodzin poszkodowanych w pożarze wielorodzinnego budynku przy ul. Zacisze w Polanowie. W obliczu nieszczęścia rodzin dotkniętych żywiołem społeczność partnerskiego miasta GEDERN spontanicznie uruchomiła zbiórkę by pomóc pogorzelcom z Polanowa. Nasi niemieccy partnerzy swoją społeczną wrażliwością i szczerym odruchem serca zasługują na wyrazy największego podziękowania i uznania.

Gryf Ziemi Polanowskiej - 2017
 • Dorota i Henryk Mazur
 • Dawid Kowalik
 • Roman Knopp
 • Andrzej Czajkowski
Wyróżnienie - 2017
 • Sołectwo Rosocha
 • Sołectwo Jacinki
 • Sołectwo Dadzewo
 • Sołectwo Krytno
Statuetka "Serce" - 2017
 • Mieszkańcy Sołectwa Bukowo
Gryf Ziemi Polanowskiej - 2016
 • Sołtys Roku Czesław Staniszewski – Sołectwo Gołogóra
 • Józef Paluszek
 • Iwona i Krzysztof Szymańscy
 • Aktywne Sołectwo Świerczyna
 • ks. Jan Sosnowski
 • Monika Krok
Statuetka "Serce" - 2016
 • Helena i Stanisław Wolny – serduszko
Gryf Ziemi Polanowskiej - 2015
 • o. Janusz Jedryszek
 • Daniel Zalas
 • Caritas
 • Agnieszka Gronostaj Grabuś
 • Wrzosy
 • Beata i Norbert Kowalewscy
Gryf Ziemi Polanowskiej - 2014
 • Krzysztof Dyk
 • o. Janusz Jędryszek
 • Ignacy Włodarczyk
 • Piotr Drewla
 • Jerzy Żelazny
 • „Olszyna”
 • Leszek Siudek
 • Mariola i Robert Stępień
 • Jacek Todys
 • Grzegorz Brodziak
 • Zakład Usług Komunalnych
 • Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu w Polanowie
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów
 • Klub Abstynenta „Feniks”
 • Polski Związek Wędkarski
 • Sołectwo Jacinki
Gryf Ziemi Polanowskiej - 2013
 • Maced
 • Sławomir Cichoń
 • Zespół Opieki Zdrowotnej
 • Katarzyna Mażulis
 • Jacek Todys
 • Adam Drop
 • MKS Gryf
 • Stanisław Szemraj
 • Iwona i Jan Kłudkowscy
© 2000 - 2019 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.