Dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2021

Data publikacji/aktualizacji: 2022-11-18 13:59:23

Gmina Polanów, po raz kolejny, otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „MALUCH+” 2021 moduł 2 .
Całkowita wartość zadania wynosi 647.578,00 zł, wysokość przyznanej dotacji to 27.840 zł. Środki z tej dotacji będą wsparciem dla Żłobka Gminnego w Polanowie i częściowo pokryją koszty bieżącego funkcjonowania 29 miejsc w żłobku w okresie od stycznia do grudnia 2021.
Wszystkie szczegółowe informację o programie „MALUCH+” znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2024 
lub
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=213

© 2000 - 2023 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.