Piękna zachodniopomorska wieś 2018

Data publikacji/aktualizacji: 2019-01-17 08:21:27

Zgłoszone przez Gminę Polanów do konkursu "Piękna Zachodniopomorska Wieś 2018" sołectwo Żydowo, zdobyło zaszczytne III miejsce i nagrodę w wysokości 20 000 zł. Fakt ten cieszy nas szczególnie, tym bardziej, że konkurencja była bardzo duża a beneficjentami organizowanego pierwszy raz przez Marszałka Województwa konkursu mogło być nawet ponad 60 zachodniopomorskich wsi. Złożony wspólnymi siłami samorządu i sołectwa, kilkudziesięciostronnicowy wniosek, zyskał przychylność Kapituły Konkursowej, która 4 lipca odwiedziła Żydowo w celu przeprowadzenia "wizji lokalnej"..

Pokazaliśmy wówczas walory reprezentującej naszą gminę wsi. Ocenie podlegały: dbałość o estetykę i ład przestrzenny, ochrona dziedzictwa kulturowego, działania  inwestycyjne, środowiskowe i społeczne na rzecz zmiany wizerunku wsi, podejmowane działania wzmacniające tożsamość lokalną i aktywizację mieszkańców, inicjatywy społeczne oraz atrakcyjność wypoczynkowa.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 2 września 2018r. podczas Wojewódzkich Dożynek w Drawsku Pomorskim.

© 2000 - 2022 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.