Zagospodarowaniem otoczenia zbiornika wodnego w Polanowie

Data publikacji/aktualizacji: 2023-04-07 09:37:15

Przeprowadzony remont pomostu i zagospodarowanie terenu będzie służyło rozwojowi zróżnicowanej oferty rekreacyjnej i turystycznej gminy Polanów. Wykorzystując walory przyrodnicze otoczenia jeziora Kaczego, powstało atrakcyjne miejsce do rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców i turystów. Z nowego, bezpiecznego pomostu można będzie podziwiać panoramę zbiornika i jego bezpośredniego otoczenia.

Zagospodarowaniem otoczenia zbiornika wodnego w Polanowie

Pomost przy jeziorze Kaczym od dawna domagał się remontu. W kilku kolejno ogłaszanych przetargach nie było chętnych bądź też pula środków była niewystarczająca. W 2020 roku podpisano z firmą Union Invest Sp. z o.o. z Lipusza umowę na gruntowny remont pomostu i zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego.

Zakres prac obejmował gruntowny remont i rozbudowę pomostu wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury i małą architekturą. Plac został wzbogacony grami i tablicami edukacyjnymi o tematyce ryb i ochrony wód. Niewątpliwie największą atrakcją jeziora Kaczego stanie się podświetlana, pływająca fontanna.

Cel  realizacji zadania to zwiększenie potencjału i popularyzacja walorów turystyczno – rekreacyjnych obszaru objętego LSR poprzez remont starego i budowę nowego pomostu wraz ze ścieżką edukacyjną i zagospodarowaniem terenu. 
Koszt to 442 188,30 zł, dofinansowanie 300 000 zł.  Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.

© 2000 - 2024 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.