Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Polanowie

Data publikacji/aktualizacji: 2023-09-28 13:47:13

Rozpoczęła się największa z gminnych inwestycji, na jaką udało się pozyskać dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Odbudowa serca miasta kosztować będzie ponad 4.098 tys zł, z czego aż 85% stanowią unijne środki pomocowe. 

Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Polanowie

Projekt dotyczy rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni publicznej rynku miejskiego (który obecnie służy jako miejscowy parking i plac targowy) i jego otoczenia w centrum Polanowa w celu przywrócenia i nadaniamu nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych. Zakres ca
łościowych prac obejmuje m.in.: wymianę nawierzchni placu, budowę elementów małej architektury, fontanny posadzkowej, budowę budynku integracji społecznej oraz modernizację ulicy 
Zamkowej i otoczenia zabytkowego kościoła. Obecnie, zgodnie z założeniami umowy, ruszyły prace 
naziemne. Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2022 roku.

wartość projektu
4 097 912,49 zł
dofinansowanie
3 483 225,55 zł
dofinansowanie ze środków EFRR
3 073 434,31 zł
dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa
409 791,24 zł

Program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Działanie
9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich
Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

nagranie archiwalne

 

© 2000 - 2024 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.