Budowa schodów, chodnika i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Żydowie

Data publikacji/aktualizacji: 2023-08-24 14:34:55

Inwestycja mającą na celu poprawę infrastruktury rekreacyjnej oraz wzrost bezpieczeństwa w miejscowości Żydowo.

Budowa schodów, chodnika i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Żydowie

Projekt obejmuje budowę chodnika, schodów oraz nowego ogrodzenia, które oddzieli teren rekreacyjny, na którym znajdują się świetlica wiejska, plac zabaw i boisko sportowe, od ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 205.

W ramach projektu angażować się będą mieszkańcy wsi oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Żydowo. Ich wspólna praca skupi się na demontażu istniejącego starego ogrodzenia, usunięciu zakrzaczeń oraz przygotowaniu terenu pod budowę chodnika i schodów.

Zrealizowane działania przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie Żydowa oraz wpłyną na poprawę estetyki w miejscowości. Projekt umożliwi organizację bezpiecznych spotkań terenowych, zawodów sportowych oraz różnych imprez z udziałem lokalnych mieszkańców, Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich i innych organizacji społecznych funkcjonujących w obrębie sołectwa.

Wartość projektu została oszacowana na kwotę 42 866,57 zł , z czego 

© 2000 - 2024 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.