Droga gminna w Żydowie

Data publikacji/aktualizacji: 2019-08-30 13:14:55

Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo rozpoczęła się jesienią 2017, a zakończyła z początkiem wiosny 2018 roku.
W ramach inwestycji przebudowano dwa odcinki drogi gminnej: odcinek A-B od cmentarza do parkingu przy kosciele oraz odcinek CD od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 205 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3573Z w kierunku Głuszy.

Droga gminna w Żydowie

Nawierzchnię jezdni stanowi betonowa kostka brukowa z wydzieloną kolorystycznie częścią dla pojazdów samochodowych i pieszych.

Wykonano również zabruk w obrębie starej remizy OSP i regulację wpustów kanalizacji deszczowej.

Inwestycja została zrealizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiego na lata 2014-2020, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Wartość zadania to ok. 860 000 zł, dofinansowanie ok. 440 000 zł.

Dodatkowo wzdłuż drogi od parkingu przy kościele do cmentarza parafialnego w Żydowie zamontowano oświetlenie uliczne w całości finansowane ze środków własnych Gminy Polanów w wysokości 100 000zł.

© 2000 - 2020 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.