Ścieżka przyrodnicza nad jeziorem Kaczym

Data publikacji/aktualizacji: 2023-04-07 09:37:15

Wzdłuż miejskiego jeziora Kacze, powstała infrastruktura edukacyjna. Ideą tej koncepcji było wykorzystanie wolnej przestrzeni na stworzenie miejsca rekreacji i edukacji, które jednocześnie podnosić będzie świadomość walorów naszego otoczenia. Lokalizacja ścieżki nie jest przypadkowa, znajduje się bowiem w bliskim sąsiedztwie rezerwatu nad rzeką Grabową.

Ścieżka przyrodnicza nad jeziorem Kaczym

Na ścieżce edukacyjnej, począwszy od nowobudowanego pomostu, aż do placu zabaw, dominują gry plenerowe w konstrukcji drewnianej tj. puzzle, z których można ułożyć obrazki ptaków, charakterystycznych dla tego miejsca. Znajdą się tu również tablice tematyczne z krótkimi informacjami na temat zbiornika „Kacze”, jeziorach i rzekach naszej gminy. Mieszkańcy dowiedzą się jakie ryby żyją w jeziorze a z jakich ryb słynie Grabowa i dlaczego jej część objęta jest rezerwatem.
Znajduje się tu ławostół, przy którym można odpocząć, jak i zagrać w grę planszową. Tuż obok zlokalizowane jest koło wiedzy z pytaniami z sześciu dziedzin m.in. wodne życie, zwierzęta, ciekawostki.
Nowopowstała ścieżka dydaktyczna będzie również pomocą dla nauczycieli lokalnych placówek oświatowych stosujących aktywne metody nauczania. W czasie zajęć dzieci nauczą się postrzegać rzeczywistość przyrodniczą w sposób całościowy poprzez prowadzone w terenie obserwacje przyrody.
Cała ścieżka jest przystosowana dla pieszych, jak i rowerzystów. Miejsce to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu w sposób aktywny i edukacyjny. Warto razem z najbliższymi spędzić czas na łonie natury, poznając piękno naszego regionu. To pierwsza tego typu ścieżka w naszej gminie.

Wartość infrastruktury to koszt bliski 24.600zł, który w całości został sfinansowany z programu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Celem programu jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Więcej informacji o działalności organizatora programu można znaleźć na stronie raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

© 2000 - 2024 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.