Drogi rowerowe Polanów-Jacinki, Polanów-Rzeczyca Wielka

Data publikacji/aktualizacji: 2019-09-19 07:30:27

Jesienią br. planowane jest oddanie do dyspozycji cyklistów dwóch odcinków dróg rowerowych, łączących się w polanowskim Centrum Przesiadkowym. Są to trasy: Polanów - Jacinki i Polanów - Rzeczyca Wielka.

Drogi rowerowe Polanów-Jacinki, Polanów-Rzeczyca Wielka

Drogi powstają w ramach projektu „Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na trasie powstaną elementy małej architektury m.in. stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Termin realizacji 10.2019.

© 2000 - 2020 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.