Przebudowa ulicy Różanej

Data publikacji/aktualizacji: 2019-12-13 11:12:02

W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi-ulicy Różanej w Polanowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz elektroenergetycznej instalacji oświetlenia drogowego” przebudowano  prawie 700 mb ulicy Różanej wraz z odnogami.

Przebudowa ulicy Różanej

Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Gruntowa dotychczas nawierzchnia została zamieniona nową wykonaną z kostki brukowej betonowej, podobnie jak zjazdy, utwardzone pobocza i chodniki. Wykonano również kanalizację deszczową i zamontowano nowe oświetlenie uliczne LED-owe.

 

Koszt inwestycji wyniósł 2.019.016,55 zł, z czego dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  wynosi 990.645,62 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.028.370,93 zł pochodzi z budżetu Gminy Polanów.

© 2000 - 2020 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.