Ogłoszenie o ograniczeniach w bezpośredniej obsłudze interesantów Urzędu

Data publikacji/aktualizacji: 2022-02-03 18:30:03

W związku z ogólnokrajowymi obostrzeniami  epidemicznymi, a także z wysoką zachorowalnością wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Polanowie wywołaną koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników od dnia 11 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. w Urzędzie ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów.

Ogłoszenie o ograniczeniach w bezpośredniej obsłudze interesantów Urzędu

Wszystkie sprawy urzędowe załatwiane będą w następujący sposób:

1) osobiście – bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się w będzie w holu budynku B (wejście od podwórza), przy czym dopuszczalna liczba interesantów przebywających w jednym czasie wynosi jedna osoba na jedno stanowisko obsługi;

2) korespondencyjnie - przesyłki listowe dostarczane za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez wrzut do skrzynki podawczej usytuowanej przy wejściu do budynku Urzędu od ul. Wolności, 
3) elektronicznie - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Urzędu um@polanow.eu, przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP lub portal gov.pl w zakładce usługi dla obywatela;
4) telefonicznie - telefony do Urzędu 94 31 88 351,329 oraz wykaz telefonów pracowników Urzędu Miejskiego w Polanowie 
5) faxem - nr tel. 94 3188 387;

 Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

© 2000 - 2022 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.