Stypendia Burmistrza Polanowa za rok szkolny 2021/2022 rozdane

Data publikacji/aktualizacji: 2022-06-24 13:07:58

Tuż przed ostatnim dzwonkiem roku szkolnego 2021/2022, trzynaścioro uczniów i absolwentów polanowskich szkół, z rąk Burmistrza Polanowa Grzegorza Lipskiego, uroczyście odebrali stypendium burmistrza. Przyznawane od kilku lat wyróżnienia trafiają do najzdolniejszej młodzieży z terenu naszej gminy.

Stypendia Burmistrza Polanowa za rok szkolny 2021/2022 rozdane

Stypendium Burmistrza Polanowa otrzymują uczniowie szczególnie uzdolnieni, będący laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych, posiadający wysoką średnią ocen i wzorowe zachowanie.

Tegoroczna uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się we wtorek 21 czerwca 2022 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanowie. Stypendystom towarzyszyli dumni rodzice oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowie Regina Pooch, Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie Sławomir Wruszczak, Dyrektor ZEAO Dariusz Kalinowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Wilk.

Wśród uczniów klas podstawowych ZSP w Polanowie, stypendium otrzymali: 

Emilia Prądzyńska (klasa 5, średnia 6,00)- uzyskała bardzo wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Zawsze prezentowała wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią. Reprezentowała klasę i szkołę na wielu konkursach i zawodach z licznymi sukcesami. Jest wzorem do naśladowania.

Maja Domowicz (klasa 8, średnia 5,60) - uczennica została Finalistką Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z matematyki. Liczne osiągnięcia w konkursach szkolnych: złota dziesiątka matematyków, konkursy wiedzowe o patronce szkoły czy Ignacym Łukasiewiczu. Udziela się charytatywnie: wolontariat, wielka orkiestra świątecznej pomocy. Maja interesuje się rysunkiem, malarstwem, zdobyła dyplom uznania w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym.

Natalia Knitter (klasa 8, średnia 5,50) - bierze udział i odnosi sukcesy we wszystkich konkursach recytatorskich: wyróżnienie w powiatowym konkursie recytatorskim, Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania, I miejsce w Gminnym konkursie recytacji prozy Ernesta Hemingwaya. Udziela się charytatywnie: wolontariat, wielka orkiestra świątecznej pomocy. Gra w szkolnej orkiestrze.

Aleksander Szalbierz (kl. 5, średnia 5,43) - Aleksander jest ambitny, wysoko zmotywowany, bardzo pracowity i sumienny. Chętnie bierze udział w konkursach wiedzowych. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę oraz rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, szczególnie z języków obcych, informatyki i muzyki. Potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji. Wie jak uzasadnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji. Olek zawsze służy pomocą koleżankom i kolegom oraz szanuje poglądy innych.

Anna Buczkowska (klasa 8, średnia 5,39) - sumienna, zawsze przygotowana, brała udział w konkursach szkolnych, gra w szkolnej orkiestrze, pracowała na rzecz Szkolnego Wolontariatu.

Sandra Londal (klasa 5, średnia 5,33) - osiągnęła bardzo wysokie wyniki w nauce oraz worowe zachowanie. Jest bardzo zaangażowana w pracę na rzecz klasy i szkoły. Jest zdyscyplinowana o wysokiej kulturze osobistej. Cały czas rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Patrycja Wiśniewska (klasa 8, średnia 5,20) - liczne osiągnięcia w konkursach szkolnych: złota dziesiątka polo ow, II miejsce w Gminnym konkursie recytacji prozy Ernesta Hemingwaya. Udziela się charytatywnie -wolontariat szkolny.

Wśród uczniów Szkoły podstawowej w Bukowie, stypendium otrzymali:

Karina Materka (klasa 5, średnia - 5,5) - uczennica wszechstronnie uzdolniona, osiągająca wysokie wyniki w nauce. Reprezentowała
szkołę w gminnym konkursie recytatorskim zajmując wysoką lokatę. Znajduje czas na rozwój zainteresowań w czasie wolnym od nauki, biorąc udział w zajęciach tańca nowoczesnego i akrobatyki. Angażuje się w życie klasy i szkoły. Uczestniczy w apelach okolicznościowych i akcjach dobroczynnych.

Julia Markowska (klasa 5, średnia — 5,43) - uczennica zawsze punktualna i zdyscyplinowana o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialna za powierzone zadania. Julia jest przykładem wzorowego traktowania obowiązków szkolnych. Brała udział w gminnym konkursie recytatorskim zajmująci miejsce. Angażuje się w życie szkoły uczestnicząc w apelach okolicznościowych. Swój czas wolny poświęca na pracę w ZHP w Sianowie.

Natan Radomski (klasa 5, średnia 5,43) - uczeń bardzo ambitny , który potrafi wykorzystać swoje umiejętności i wiedze w czasie wykonywania zadań. Uczeń bardzo empatyczny dzielący się chętnie swoją wiedzą z kolegami z klasy. Pełni funkcję z-cy gospodarza klasowego i należy do samorządu
szkolnego.

Wśród uczniów LO, stypendium otrzymali:

Dagmara Bednarz – (klasa 2 LO, średnia 5,50) - uczennica wzorowa, bardzo sumienna. Aktywnie działa na rzecz szkoły i klasy. Cieszy się dużym zaufaniem wśród swoich kolegów i koleżanek, zawsze służy wsparciem. Dagmara bierze udział w wielu konkursach oraz projektach organizowanych na terenie gminy i szkoły. Aktywnie działała w projekcie gminnym „Sztafeta Pokoleń", gdzie angażowała się w grupie ekoturystyki. Brała również czynny udział w wielu konkursach i zajęciach edukacyjnych zarówno z przedmiotów humanistycznych jak i ścisłych. Reprezentuje szkołę we wszystkich zawodach strzeleckich, w których osiąga bardzo wysokie wyniki.

Grzegorz Stec (klasa 2 LO, średnia 5,15) - uczeń wzorowy, sumienny. Bardzo pracowity, z dużą motywacją wewnętrzną do osiągania zamierzonych celów. Jest ciekawy nowych wiadomości i z chęcią rozwija swoje umiejętności, zarówno z przedmiotów ścisłych jak i humanistycznych. Grzegorz odznacza się wysoką kulturą osobistą.

Marika Syzdoł (klasa 3 LO, średnia -4,93) -godnie reprezentuje szkołę podczas zawodów strzeleckich w ramach klubu Grad, chętnie i z sukcesami uczestniczy w konkurach szkolnych, jest członkiem pocztu sztandarowego.

Serdecznie gratulujemy

© 2000 - 2024 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.