Informacja z dnia 15 listopada 2022 r. na temat realizacji przez Gminę Polanów zadania w zakresie zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

Data publikacji/aktualizacji: 2022-11-15 12:55:58

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców gmina Polanów przystąpiła do rządowego programu dystrybucji węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych.

Informacja z dnia 15 listopada 2022 r. na temat realizacji przez Gminę Polanów zadania w zakresie zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

Warunkiem realizacji działań przez gminę jest zawarcie umowy z podmiotem wprowadzającym paliwo stałe do odbioru. Do dzisiaj umowa ta, nie została podpisana. Z chwilą gdy to nastąpi i zostanie wskazane miejsce odbioru węgla, Gmina będzie mogła zawrzeć umowę z lokalnym składem węgla na jego dystrybucję.

Biorąc pod uwagę powyższe, niezależne od gminy okoliczności, termin dystrybucji węgla dla mieszkańców może ulec opóźnieniu.

© 2000 - 2023 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.