Remont pomostu przy jeziorze Kaczym

Data publikacji/aktualizacji: 2020-12-07 12:48:42

Do końca roku firma Union Invest Sp. z o.o. z Lipusza zakończy prace związane z zagospodarowaniem otoczenia zbiornika wodnego w rejonie pomostu przy ul. Wolności w Polanowie.

Remont pomostu przy jeziorze Kaczym

Zakres prac obejmuje gruntowny remont i rozbudowę pomostu wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury i małą architekturą. Plac zostanie wzbogacony grami i tablicami edukacyjnymi. Niewątpliwie największą atrakcją jeziora Kaczego stanie się pływająca fontanna.

Cel  realizacji zadania to zwiększenie potencjału i popularyzacja walorów turystyczno – rekreacyjnych obszaru objętego LSR poprzez remont starego i budowę nowego pomostu wraz ze ścieżką edukacyjną i zagospodarowaniem terenu. 
Koszt to 442 188,30 zł, dofinansowanie 300 000 zł.  Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.

© 2000 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.