Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 18 grudnia 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemicznym

Data publikacji/aktualizacji: 2020-12-20 14:20:03

Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym odbyła się konferencja Ministra Zdrowia w trakcie której przedstawione zostały decyzje dotyczące funkcjonowania życia społecznego w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz ferii zimowych do dnia 17 stycznia przyszłego roku włącznie w związku z zwalczaniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 18 grudnia 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemicznym

Pierwotnie od dnia 28 grudnia planowane było luzowanie obowiązujących zasad. Podjęto jednak decyzję o ich przedłużeniu do dnia 17 stycznia 2021 r. i wprowadzeniu dodatkowych rozwiązań:

Sylwester

Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju wprowadzony został zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne, które zostaną wskazane w rozporządzeniu. 

W okresie od 28 grudnia do 17 stycznia

Przedłużony został etap odpowiedzialności i wprowadzono dodatkowe ograniczenia:

Przedłużenie dotychczasowych zasad i ograniczeń:

Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały ulegają przedłużeniu.

Święta Bożego Narodzenia 

W okresie świąt Bożego Narodzenia obowiązuje ograniczenie liczby gości, których można zaprosić – jest to łącznie maksymalnie 5 gości poza osobami, które na stałe ze sobą zamieszkują.

Obecnie w skali kraju każdego dnia notowanych jest ok 12 tys. zachorowań. Ciągle utrzymuje się wysoka liczba zgonów wynosząca każdego dnia ok 400 osób. Dane w dnia wczorajszego przedstawiają się następująco:

Ciągle niepokojąco wyglądają statystyki w obszarze województwa zachodniopomorskiego. Jesteśmy jednym z województw o największej ilości nowych zachorowań w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Liczba nowych zachorowań praktycznie każdego dnia przekracza 1000 przypadków. Jest to tendencja utrzymująca się już od kilku tygodni.

Widoczny jest też wzrost współczynnika reprodukcji koronawirusa wynoszący obecnie 0.8798.

Burmistrz Polanowa
Grzegorz Lipski

© 2000 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.