Modernizacja placu zabaw w Gołogórze

Data publikacji/aktualizacji: 2022-08-08 08:54:51

Dzięki udziałowi w programie grantowym „ Wzmocnij swoje otoczenie” organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, udało się Gminie Polanów pozyskać środki na modernizację placu zabaw w Gołogórze.

Modernizacja placu zabaw w Gołogórze

Naszym głównym celem jest doposażenie istniejącego placu zabaw i co za tym idzie podtrzymanie aktywności ruchowej najmłodszych, z zapewnieniem bezpiecznego spędzania czasu na terenie Gołogóry. Plac zabaw to miejsce bardzo istotne, dające szansę na poprawę kontaktów. Umożliwi całoroczną zabawę, hartowanie dzieci w okresie jesienno-zimowym, co sprzyjać będzie zdrowotności przy jednoczesnym pobudzaniu wyobraźni, jak również poprawieniu komunikacji i zacieśnianiu więzi sąsiedzkich.
Wyposażenie zostanie odnowione - zastąpione nowymi, atrakcyjnymi, spełniającymi normy bezpieczeństwa urządzeniami. Powstanie nowa zjeżdżalnia, podwójna huśtawka wahadłowa, bujak sprężynowy, huśtawka ważka oraz betonowy stół do gry w tenisa.
Wartość infrastruktury to koszt bliski 24.600 zł, który zostanie sfinansowany z programu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Kwota wkładu własnego wynosi 4.600 zł. 
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. 

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i  www.wzmocnijotoczenie.pl.

© 2000 - 2024 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.