Ograniczenia w dostępności do Urzędu Miejskiego w Polanowie od dnia 19 października 2020 roku

Data publikacji/aktualizacji: 2020-10-23 13:45:05

Szanowni Państwo,
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w trosce o zdrowie Państwa i Państwa rodzin oraz pracowników Urzędu od poniedziałku 19 października 2020 roku Urząd Miejski w Polanowie będzie dostępny w ograniczonym zakresie.

Ograniczenia w dostępności do Urzędu Miejskiego w Polanowie od dnia 19 października 2020 roku

Załatwianie wszelkich spraw niecierpiących zwłoki, a wymagających osobistego stawiennictwa odbywać się będzie na parterze Urzędu Miejskiego w Polanowie w punkcie obsługi interesantów w godzinach 8:00-11:00 przy otwartych drzwiach. Aby załatwić sprawę urzędową, w pozostałych godzinach pracy urzędu należy zadzwonić domofonem lub umówić się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym.
W Urzędzie Miejskim w Polanowie obowiązują następujące ograniczenia w zakresie obsługi interesantów:

  1. Do budynku Urzędu wchodzimy tylko wejściem bocznym blok B (od strony parkingu). W budynku, należy zdezynfekować ręce oraz zmierzyć temperaturę. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, osoby bez maseczki lub innej przesłony twarzy nie będą obsługiwane. Wymagane jest również zachowanie bezpiecznej odległości od innych – min. 1,5 m.
  2. W celu bieżącej obsługi interesantów przy wejściu budynku A znajduje się skrzynka podawcza, do której prosimy wrzucać wnioski, pisma kierowane do tutejszego Urzędu.

Informujemy również, że wszystkie wnioski, dokumenty oraz pisma stanowiące uzupełnienie złożonych wniosków można składać za pośrednictwem:

O wszelkich zmianach, dotyczących pracy Urzędu Miejskiego w Polanowie będziemy informować na bieżąco.

Referat Telefon Adres e-mail
Sekretariat Urzędu 94 3188351 um@polanow.eu
Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej 502 670 590 b.badurak@polanow.eu
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 519 195 848 j.plucinska@polanow.eu
Referat Finansowo-Budżetowy 502 670 752 m.kleinszmid@polanow.eu
Referat Organizacyjny i Samorządu 519 838 095 k.augustyniak@polanow.eu
© 2000 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.