Informacja Burmistrza Polanowa dotycząca nieprzestrzegania warunków kwarantanny przez mieszkańców Gminy Polanów

Data publikacji/aktualizacji: 2020-03-23 11:02:35

Szanowni Państwo.
W związku z pojawiającymi się pytaniami oraz informacjami dotyczącymi nieprzestrzegania warunków kwarantanny informujemy, że Gmina Polanów nie ma możliwości zweryfikowania czy ktoś został, czy nie został poddany kwarantannie. Właściwymi w tym zakresie są Policja i Państwowa Inspekcja Sanitarna:

  1. Komenda Miejska Policji w Koszalinie – kontakt za pomocą telefonu alarmowego 997 lub 112.
  2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie tel. 94 342 58 10.

Jednocześnie przypominamy, że każda osoba powracająca obecnie do kraju ma obowiązek poddać się kwarantannie, a w przypadku kiedy ten obowiązek nie został na nią nałożony w momencie przekraczania granicy osoba taka powinna po powrocie do miejsca zamieszkania poddać się obostrzeniom kwarantanny i skontaktować się telefonicznie Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną w Koszalinie.

© 2000 - 2020 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.