Informacja dotycząca zagrożenia wystąpienia ptasiej grypy

Data publikacji/aktualizacji: 2020-12-09 22:32:03

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koszalinie pismem z dnia 04 grudnia 2020 r. znak: PIW.100.113.2020 przypomina o obowiązku bioasekuracji - zabezpieczenia obiektów utrzymujących drób.

Stwierdzono kolejne ogniska grypy ptaków, w związku z tym na terytorium Polski.
Zakazuje się:

Nakazuje się:

Powyższe wymogi wynikają z przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) i są do obowiązkowego stosowania.

© 2000 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.