Susza 2019 r. - informacja dla rolników

Data publikacji/aktualizacji: 2019-08-05 09:10:25

Burmistrz Polanowa w oparciu o stwierdzony przez Państwowy Instytut Badawczy w Puławach stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie Gminy Polanów, informuje, iż rolnicy, których uprawy zostały dotknięte w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do Urzędu Miejskiego w Polanowie, przy ul. Wolności 4.

 

Susza 2019 r. - informacja dla rolników

Zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) na terenie Gminy Polanów wykazano, iż susza dotknęła następujące gatunki roślin uprawnych:

uprawianych na glebach kategorii I, bardzo podatnej na suszę: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty;

uprawianych na glebach kategorii II, podatnej na suszę: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.

Podstawą do rozpoczęcia szacowania strat w uprawach rolnych przez Komisję jest potwierdzone przez IUNG zagrożenie wystąpienia suszy w poszczególnych kategoriach glebowych. W związku z powyższym na razie szkody będą szacowane przez Komisję tylko na wyżej wymienionych uprawach. 

W sytuacji zmiany kategorii glebowych, bądź gatunku roślin uprawnych dotkniętych suszą - będziemy Państwa informować na bieżąco.    
    
Zainteresowanych rolników informujemy, iż mapa kategorii glebowych znajduję się pod adresem:http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Do wniosku producent rolny jest zobowiązany dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie.

© 2000 - 2020 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.