Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników 2023

Data publikacji/aktualizacji: 2023-04-07 08:08:41

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji 2023 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS, na których wypoczynek łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników 2023

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci jest bezpłatny i trwa 21 dni.
Transport wynajętym autokarem organizowany jest przez Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
- Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu zostanie zorganizowany w:
Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu w terminie od 10.07.2023 r. do 30.07.2023 r.
- Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego
zostanie zorganizowany w:
Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu w terminie od 11.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

Wymagany wiek dziecka 7 - 15 lat dzieci urodzone w latach 2008-2016.

Podstawą skierowania na turnus jest wniosek o rehabilitację leczniczą, który wypełnia lekarz POZ lub lekarz specjalista, u którego dziecko jest leczone wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniami rodzica/opiekuna prawnego.

(Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Oddziale Regionalnym KRUSw Koszalinie i podległych Placówkach Terenowych oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl)

Termin złożenia wniosku do dnia 26.05.2023 r.
(liczba miejsc ograniczona, decyduje data wpływu wniosku)

 

© 2000 - 2024 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.