Usuwanie wyrobów zawierających azbest - rok 2022

Data publikacji/aktualizacji: 2022-11-03 15:41:44

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż na terenie Gminy Polanów zakończyły się prace związane z odbiorem wyrobów zawierających azbest. W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt ekologiczny w postaci usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest o łącznej masie 130,19 ton. Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 60 wnioskodawców.

Zadanie wykonywane było przez firmę Revol Sp. z o.o. sp. k., ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź.

@Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

© 2000 - 2023 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.