Sprzątanie Świata w gminie Polanów

Data publikacji/aktualizacji: 2022-10-03 09:21:15

80 worów śmieci zebrali na terenie gminy Polanów uczestnicy ogólnopolskiej kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska „Sprzątanie Świata - Wszystkie Śmieci są nasze". 

Sprzątanie Świata w gminie Polanów

Urząd Miejski w Polanowie składa serdeczne podziękowania grupom, które odpowiedziały na zaproszenie koordynatora akcji - Referatu Ochrony Środowiska i posprzątały swoje Małe Ojczyzny. Akcja przeprowadzona została w dniach 16-26 września 2022 r. Zorganizowane grupy, którymi mogły być sołectwa, szkoły, osiedla lub inne grupy mieszkańców, zgłosiły swoje uczestnictwo za pomocą dostępnego formularza. Były to: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie, Środowiskowy Dom Samopomocy OAZA w Krągu, Szkoła Podstawowa w Nacławiu, Świetlica Wiejska w Jacinkach, Sołectwo i KGW Żydowo, Sołectwo Świerczyna ze Świetlicą, Sołectwo Rzeczyca Wielka, Sołectwo Gołogóra i Sołectwo Bukowo.

Na ręce opiekunów grup przekazane zostały zestawy z cebulkami krokusów, życząc, aby już od przyszłej wiosny cieszyły barwnymi kolorami oczy mieszkańców wymienionych miejscowości.

© 2000 - 2023 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.