Zwrot podatku akcyzowego - termin składania wniosków do 1 marca 2020

Data publikacji/aktualizacji: 2021-01-13 09:30:58

Każdy rolnik, który chce, odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W związku z pandemią COVID-19 - prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w celu złożenia wniosku o zwrot  podatku akcyzowego pod nr. tel 94 3480783.
Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, osoby bez maseczki nie będą obsługiwane.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015, poz. 1340 ze zm.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP bydła na potrzeby Wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
W celu uzyskania w/w danych (informacji o liczbie DJP bydła) należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wzór w/w wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej ARiMR.
Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dokument Word).
 

© 2000 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.