OSP w Żydowie ma nową łódź ratunkową sfinansowaną z grantu od PSE

Data publikacji/aktualizacji: 2020-12-20 14:25:25

Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie doposażyła swoją jednostkę w łódź ratunkową. Łódź została zakupiona ze środków pochodzących z programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie", którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

OSP w Żydowie ma nową łódź ratunkową sfinansowaną z grantu od PSE

Nowa łódź bardzo się przyda szczególne w sezonie letnim. Wielu mieszkańców i turystów Gminy Polanów korzysta z kąpieli i sportów wodnych na okolicznych jeziorach.
Dzięki specjalistycznej łodzi ratowniczej OSP w Żydowie będzie w stanie zapewnić większe bezpieczeństwo i pomoc w razie potrzeby.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jej celem jest wyłonienie najlepszych projektów
związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych i finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Program jest skierowany do gmin, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.
Na terenie gminy Polanów Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują projekt inwestycyjny związany z przyłączeniem i wyprowadzeniem mocy z morskich farm wiatrowych.
Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie
https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

Kontakt do beneficjenta programu:
Tomasz Parszczyński
Prezes OSP w Żydowie
tel. 513 430 502
bobson2301@gmail.com
Kontakt do Biura Prasowego programu:
Olga Walentynowicz
tel. +48 791 398 282
media@wzmocnijotoczenie.pl

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznym.

© 2000 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.