Program Czyste Powietrze

Data publikacji/aktualizacji: 2023-04-14 08:31:29

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w Gminie Polanów funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu CZYSTE POWIETRZE.

Program Czyste Powietrze

Punkt ten znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie przy ulicy Wolności 4, pokój nr 13 i jest czynny codziennie od godziny 13.00 do godziny 15.00. W pozostałych godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Polanowie istnieje możliwość umówić się na spotkanie w wyznaczonym dogodnym terminie.   
Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem tel. 94 3480357 lub adresem poczty elektronicznej e-mail: b.strus@polanow.eu.

Pracownik Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego pomaga w wypełnieniu wniosku o dofinasowanie, wniosku o płatność oraz udziela niezbędnych informacji dotyczących programu Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze skierowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinasowanie, w formie dotacji, beneficjent otrzyma w szczególności do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. W ramach dofinasowania można również wykonać termomodernizację budynku, ocieplenie przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zamontować instalację fotowoltaiczną.

Link do programu: https://www.czystepowietrze.gov.pl

Pliki do pobrania - Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gmin https://wfos.szczecin.pl/pliki-do-pobrania

© 2000 - 2024 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.