Spotkanie informacyjne dotyczące proekologicznych programów dotacyjnych

Data publikacji/aktualizacji: 2019-10-08 08:24:47

W dniu 03.10.2019 r. z inicjatywy Burmistrza Polanowa odbyło się trzecie spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące możliwości pozyskania przez mieszkańców dotacji na działania proekologiczne, odnawialne źródła energii, panele fotowoltaiczne, termomernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach.

Spotkanie informacyjne dotyczące proekologicznych programów dotacyjnych

Spotkanie odbyło się w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu, przy udziale Fundacji GlobalEco, której przedstawiciele omówili szczegółowo programy:

Podczas spotkania prezentowano główne założenia programów, omówiono rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, a także przedstawiono sposób składania wniosków oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Po prezentacji, zgromadzeni mieszkańcy Gminy Polanów, zadawali liczne pytania, na które prowadzący starali się rzeczowo i wyczerpująco odpowiadać.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji na temat możliwości dofinansowania oraz dokumentów aplikacyjnych, zachęcamy do kontaktu z Urzędem Miejskim w Polanowie, bud. B, pokój nr 14.
Fundacja GlobalECO oferuje odpłatną pomoc mieszkańcom przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, wykonaniu projektów instalacji, przeprowadzeniu audytu energetycznego budynków, odbioru technicznego instalacji, aż po audyt powykonawczy.

© 2000 - 2020 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.