Program Rodzina 500+ od lipca 2019 r. - bez kryterium dochodowego

Data publikacji/aktualizacji: 2019-06-28 12:47:19
Program Rodzina 500+ od lipca 2019 r. - bez kryterium dochodowego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożone w:

Nie ma możliwości złożenia wniosków w formie papierowej w miesiącu lipcu 2019r. a wnioski które, wpłyną skutkują odmową wszczęcia postępowania!

Ponadto przypominamy, że od 1 lipca 2019r. można składać wnioski o Dobry Start (300+), świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenia rodzinne online poprzez:
1) Ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
2) PUE ZUS
3) bankowość elektroniczną.

Prosimy o zwrócenie uwagi, czy adres w Państwa banku jest zgodny z adresem zamieszkania, gdyż rozbieżność w tej kwestii może spowodować przekierowanie wniosku do innego Organu, właściwego miejscowo.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

WAŻNE! Rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września 2019 r., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko
z wyrównaniem od lipca 2019 r.

Od 1 sierpnia 2019 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków metodą tradycyjną, papierową z programu Dobry Start (300+), świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego.
Formularze wniosków dostępne są w siedzibie M-GOPS w Polanowie
Wnioski w formie papierowej należy składać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie, ul. Wolności 7:
→ poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach 7.00 – 13.00
→ czwartek w godzinach 7.00 – 13.00, 15.00 – 16.30

© 2000 - 2019 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.