Wyniki Programu Społecznik 2022

Data publikacji/aktualizacji: 2022-05-19 08:12:16

Poniżej przedstawiamy wyniki I naboru wniosków na rok 2022 w ramach Programu Społecznik 2022-2024 realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. 

Wyniki Programu Społecznik 2022

Z terenu gminy Polanów dofinansowane zostaną następujące inicjatywy: 

Serdecznie gratulujemy!

Link do wyników naboru: https://spolecznik.karrsa.eu/wp-content/uploads/2022/05/lista-wnioskow-zakwalifikowanych-SUBREGION-D-nabor-I-2022.pdf

#PomorzeZachodnie #KARRSA #społecznik #ProgramSpołecznik


Na zdjęciu przedstawiciele Uczniowskiego Klubu Sportowego GRAD w Polanowie


Na zdjęciu przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Wielinie i Miejskiego Klubu Sportowego Gryf w Polanowie

© 2000 - 2023 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.