Informacja w sprawie zakup preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych w gminie Polanów

Data publikacji/aktualizacji: 2022-11-09 14:17:41

Informacja na temat realizacji przez Gminę Polanów zadania w zakresie zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

Informacja w sprawie zakup preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych w gminie Polanów

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U., poz. 2236), która weszła w życie w dniu 3 listopada 2022r. Gmina Polanów w dniu 4 listopada br. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłosiła zamiar przystąpienia do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Postępując zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Aktywów Państwowych, aktualnie oczekujemy na kontakt ze strony podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu (spółkę), mającym na celu zawarcie  przez gminę umowy na zakup węgla oraz wskazanie punktu jego odbioru. W podejmowanych ze strony gminy próbach kontaktu ze spółką zalecono oczekiwanie na kontakt ze strony spółki, tak więc Gmina w dalszym ciągu oczekuje na porozumienie się ze spółką, która będzie odpowiadała za sprzedaż gminie węgla.

© 2000 - 2023 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.