Porządek obrad LIX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie

Data publikacji/aktualizacji: 2022-11-24 08:52:12

w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) godz. 10:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Polanowie

I. Sprawy organizacyjne:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
  3. Głosowanie porządku obrad w przypadku sytuacji opisanej w ust. 2 (bezwzględną większością głosów)
  4. Informacja o protokołach z LVII sesji zwykłej i LVIII nadzwyczajnej   

II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej

III. Omówienie projektu budżetu na 2023 rok

  1. Wystąpienie Burmistrza

IV. Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2021

V. Informacja Przewodniczącego o ilości i treści interpelacji i zapytań pisemnych, które wpłynęły od ostatniej sesji

VI. Podjęcie uchwał:

VII. Zakończenie obrad LIX sesji Rady Miejskiej.

© 2000 - 2023 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.