Informacja dla przedsiębiorców

Data publikacji/aktualizacji: 2020-01-16 13:41:10

Urząd Miejski w Polanowie informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019. )

Urząd Miejski w Polanowie informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.  ), przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na wniosek. Obowiązek ten zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy podmioty powinny wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w tym zasady rejestracji oraz wnioski można znaleźć na stronie https://bdo.mos.gov.pl/

© 2000 - 2020 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.