Informacja na temat realizacji przez Gminę Polanów zadania w zakresie zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

Data publikacji/aktualizacji: 2022-11-18 13:33:54

Informujemy, że Gmina Polanów podpisała umowy ze spółką energetyczną na potrzeby zakupu preferencyjnego przez osoby fizyczne węgla oraz umowę z lokalnym składem na jego dystrybucję. Na podstawie umowy z Węglokoksem dokonano też zamówienia określonej ilości paliwa stałego. Pierwsza dostawa węgla do Polanowa dla naszych mieszkańców powinna być zrealizowana w przeciągu kolejnego tygodnia.

Informacja na temat realizacji przez Gminę Polanów zadania w zakresie zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

Warunkiem zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych będzie złożenie wniosku przez osobę uprawnioną. Wzór wniosku oraz instrukcja postępowania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie w zakładce "Dystrybucja węgla".

Urząd Miejski w Polanowie wnioski rozpocznie przyjmować od poniedziałku 21 listopada 2022 r. Ich rozpatrywanie będzie następowało zgodnie z kolejnością wpływu, a odbiór zamówionej ilości węgla będzie możliwy po zapłaceniu faktury i dostępności węgla.

Osobą do kontaktu jest wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego w Polanowie – Pan Jerzy Hirowicz, tel. 94 348 10 56, e-mail: j.hirowicz@polanow.eu.

© 2000 - 2023 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.