Mieszkańcy gminy Polanów mogą czuć się bezpiecznie dzięki wsparciu PSE

Data publikacji/aktualizacji: 2021-11-19 11:10:58

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie będą wykorzystywali nowe ubrania bojowe w trakcie akcji ratowniczych. Zakup był możliwy dzięki projektowi OSP nagrodzonemu w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Mieszkańcy gminy Polanów mogą czuć się bezpiecznie dzięki wsparciu PSE

Na cel przeznaczono 20 tys. złotych. Wyposażenie zwiększy efektywność jednostki i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Dotychczasowe ubrania były zniszczone i wyeksploatowane, co zmniejszało komfort strażaków w czasie prowadzonych działań – członkowie OSP Żydowo w trakcie działań narażeni są na wysokie temperatury, odór spalenizny czy pracę w niesprzyjających warunkach. Wymiana wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa w czasie pracy członków jednostki – materiały dostosowane są do ciężkich warunków i chronią przed dodatkowymi utrudnieniami (m.in. chłonięcie dymu oraz warstwa nieprzepuszczająca powietrza) w trakcie wykonywania obowiązków. Ubrania tym samym przyczyniają się do skuteczniejszej ochrony mieszkańców w czasie zagrożenia.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach www.raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

© 2000 - 2022 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.