Przetarg na odpady komunalne - unieważniony

Data publikacji/aktualizacji: 2022-09-14 12:39:20

Urząd Miejski w Polanowie informuje, że w wyniku wszczętego postępowania przetargowego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Polanów w 2023 roku jedyny oferent oszacował  wartość zadania na kwotę 3. 260. 318,03 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy daje kwotę 41 zł z tytułu pobieranej opłaty tzw. „śmieciowej”.

W tych okolicznościach w/w przetarg został unieważniony i zostanie wszczęta kolejna procedura zamówień publicznych, mająca na celu uzyskanie optymalnej stawki dla mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Polanów.

© 2000 - 2022 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.