Stanowisko Burmistrza Polanowa w sprawie wzrostu stawek za ogrzewanie i podgrzanie wody

Data publikacji/aktualizacji: 2022-08-03 08:31:54

Wzrost stawek za ogrzewanie i podgrzanie wody ukształtowały rekordowe podwyżki cen węgla, energii elektrycznej i kosztów obsługi.

Szanowni Państwo,

Wzrost stawek za ogrzewanie i podgrzanie wody ukształtowały rekordowe podwyżki cen węgla, energii elektrycznej i kosztów obsługi. I tak cena tony węgla w roku 2020 wynosiła 420 zł netto,  a w 2022 r.   2.100 zł, co jest wzrostem o 500 %. Ceny energii natomiast odnotowały  podwyżkę o 152%, a koszty obsługi to wzrost stawek roboczogodziny o 138%.  Czynniki te, mają bezpośredni wpływ na wzrost kosztów energii cieplnej wytwarzanej przez dostawców m.in. zakład budżetowy jaki jest Zakład Usług Komunalnych. 
Informacje o wzroście cen zakupu węgla o 500% były Państwu przekazywane na łamach Polanowskich Wiadomości Samorządowych oraz w komunikatach na stronie internetowej www.polanow.pl.
Już dwa miesiące temu podczas Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego z udziałem Ministra Pawła Szefernakera oraz Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego zasygnalizowałem drastyczny wzrost cen nośników energii, który dotknął samorządy i mieszkańców. To na mój wniosek Konwent wystąpił z apelem do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Posłów na Sejm RP o podjęcie natychmiastowych działań osłonowych dla odbiorców ciepła – mieszkańców miast i gmin.
Jednocześnie wystąpiłem do parlamentarzystów z regionu o wsparcie konkretnych działań na rzecz ochrony gospodarstw domowych przed skutkami drastycznych podwyżek.
Śledząc proces legislacyjny projektowanych rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym zawnioskowałem o wprowadzenie takich rozwiązań aby z dodatku (pomocy finansowej) mogły skorzystać wszystkie gospodarstwa – bez względu na rodzaj paliwa zasilającego źródło ciepła, a także mieszkańcy korzystający z kotłowni osiedlowych zbiorczo ogrzewanych z jednego źródła energii.
Tylko zapewnienie przez państwo finansowego wsparcia dla mieszkańców pozwoli na obniżenie kosztów produkcji ciepła i zniwelowanie skutków drastycznych podwyżek. Udzielenie pomocy finansowej w wysokości 3 .000 zł dla gospodarstwa domowego pozwoliłoby na zmniejszenie kosztów ogrzewania o ok. 40%.
Wdrożenie takich rozwiązań leży w interesie zarówno mieszkańców jak i samorządów.
Mając na uwadze powyższe zachęcam Państwa do sygnalizowania  opisanych problemów parlamentarzystom z naszego regionu, których dane kontaktowe znajdują się poniżej.


Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa 

 

Posłowie na Sejm RP IX kadencji: 


Senatorowie X kadencji: 

© 2000 - 2023 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.